Honeycomb kartong

honeycomb-kartongVår moderna tekniska utrustning gör det möjligt för oss att tillverka högkvalitativ honeycomb-kartong i en mängd olika storlekar och kvaliteter. Vi kan producera upp till 1 600 mm bred honeycomb-kartong med en 6-sidig kärna. Detta låter oss att tillverka våra honeycomb-paneler i tre lager som beskrivs på separat sida.

Vår automatiska produktionslinje garanterar tillverkning av honeycomb i pappersmaterial med oändlig längd och följande egenskaper:

 • Höjd (H): 10 till 100 mm
 • Bredd (ej expanderat skick) upp till 1 600 mm
 • Bredd i expanderat skick (B): upp till 1 280 mm
 • Längd (L): oändlig
 • Cellstorlek (diameter på en cirkel i en sexhörning): 14, 21 eller 27 mm
 • Tryckhållfasthet: 1,4 till 5,5 kg/cm²
 • Råvaran vi använder vid tillverkning av vår honeycomb i pappersmaterial är fluting med densiteten 120-200 g/m²

Hur används honeycomb-kartong?

Det är välkänt att honeycomb-kartong har flera konkurrerande material. Honeycomb-kartong kommer inte att ersätta alla traditionella material som används vid möbeltillverkning i dagsläget. Det finns dock flera områden där det är nästan omöjligt att konkurrera med honeycomb-kartong:

 • För det första, vid tillverkning av mycket höga möbeldelar. I detta fall passar de ekonomiska och fysiska egenskaperna varandra mycket väl. När höjden av honeycomb-kartong ökar så ökar styrkan i möbelpanelen, men viktökningen är obetydlig. Till exempel väger en möbelpanel i storleken 2 000x800x50 mm endast ca 2 kg. Vikten på en spånskiva i samma storlek är ca 58 kg. Det resulterar i sänkta transportkostnader, och dessutom så begränsas ni inte av spånskivornas standarddimensioner utan kan variera storleken på honeycomb-kartong.
 • För det andra, det är möjligt att skapa krökta möbelytor. Vid framställning av sådana produkter blir det inget ytterligare avfall, och ingen extra mekanisk behandling krävs. Vid tillverkning av sådana konstruktioner överexpanderar tillverkarna oftast honeycomb-skivorna för att förändra formen på en cell till tetragonal. Limning av krökta möbler kan göras i vakuumpressar.
 • För det tredje, vid tillverkning av plana möbelpaneler. Tillverkning av sådana artiklar kräver ingen ytterligare mekanisk behandling.

Honeycomb-kartong är ett av de mest ekonomiskt försvarbara materialen. Hög styrka och låg vikt, låg kostnad, miljövänlighet, bra värme- och ljudisolering samt slagtålighet är alla faktorer som avgör den rad olika användningsområden för honeycomb-kartong, som endast begränsas av din fantasi.

Miljövänligheten hos honeycomb-kartong

Honeycomb-kartong är ett av de mest ekonomiskt försvarbara materialen. Det har en rad unika egenskaper: hög hållfasthet, låg vikt, bra värme- och ljudisolering, miljövänlighet och användarvänlighet.

Transport och förvaring

Transport och förvaring av honeycomb-kartong i sitt ej expanderade skick möjliggör:

 • Sänkta transportkostnader
 • Minimerat lagerutrymme

Vid transport av möbler eller möbelpanel av honeycomb-kartong kan lastmängden ökas på grund av deras låga vikt. Detta möjliggör utnyttjande av hela lastutrymmet vid transporter och minskar transportkostnaderna. Dessutom så är honeycomb-kartong mycket lättare vid jämförelse av honeycomb-paneler och traditionella spånskivor av samma storlek och volym. Detta möjliggör transport utan problem med viktbegränsningar.

kärgpapphoneycomb-kartong

Leave a Comment