CELLPAPP-LASTPALLAR

CELLPAPP-LASTPALLAR

CELLPAPP-LASTPALLAR – En helt ny konception i förpackningsvärlden, en värdig alternativ till trä och plast

Lastpallar av honeycomb-kartong (cellpapp) är en modern lösning under en tid då behovet av att förbättra olika varors förpackningskvalité och att förminska fraktkostnader ständigt växer. Samtidigt växer också behovet av att skydda varor från fraktskador. Tendensen att använda förpackningar av 100-procentigt återvunnet och bearbetat material eller förpackningarnas utilisering på ett miljövänligt sätt har spridit sig över hela världen. Därför ska deras tillverkare söka efter alternativa förpackningsmaterial som skulle ersätta trä och plast. Tack vare grundmaterialets honungscellstruktur väger honeycomb pappallar relativt lite medan de tål mycket stora dynamiska och statiska belastningar.

CELLPAPP-LASTPALLAR pallar
 Honeycomb-lastpallar 1200*800 mm  Honeycomb-lastpallar med medar 1200*800 mm
Honeycomb-lastpallar med medar 800x600 mm EUR pallar 800x600 mm
 Honeycomb-lastpallar 800*600 mm  Honeycomb-lastpallar  800*600 mm
Honeycomb-lastpallar 600x400 mm Honeycomb-lastpallar 600x400 mm
 Honeycomb-lastpallar 600*400 mm  Honeycomb-lastpallar 600*400 mm

Kartongpallar – ekonomiska fördelar:

 • Cellpapp-lastpallar behöver ingen särmarkering eller sanitär kontroll vid varuexporter;
 • Den bästa förpackningen för livsmedelsprodukter och läkemedel enligt sanitära standarder – vid tillverkning av lastpallar har man använt kartong och ekologisk lim som lämpar sig till livsmedelsindustri;
 • Behöver ingen dyr desinfektion eftersom lastpallarna är nya och rena, växten av mikroflora i dem är utesluten;
 • Begagnade lastpallar levereras till insamlingsstället av returpapper (delvis kompensering av förpackningens kostnad) eller utiliseras snabbt, billigt och utan miljöskador

Kartongpallar – hygieniska fördelar:

 • Cellpapp-lastpallar behöver ingen särmarkering eller sanitär kontroll vid varuexporter;
 • Den bästa förpackningen för livsmedelsprodukter och läkemedel enligt sanitära standarder – vid tillverkning av lastpallar har man använt kartong och ekologisk lim som lämpar sig till livsmedelsindustri;
 • Behöver ingen dyr desinfektion eftersom lastpallarna är nya och rena, växten av mikroflora i dem är utesluten;
 • Begagnade lastpallar levereras till insamlingsstället av returpapper (delvis kompensering av förpackningens kostnad) eller utiliseras snabbt, billigt och utan miljöskador.

Kartongpallar – strukturella egenskaper:

 • Olika lastkapaciteter: 100 till 1500 kg (beroende på kartongtypen, storleken på cellstrukturens element, storleken på medar, samt konstruktionen);
 • Man delar lastpallar efter pappmedarnas antal och konstruktion i 2-vägs och 4-vägs lastpallar beroende på antal sidor man kan gripa tag i dem;
 • Lastpallarna tillverkas av tät celluloskartong av hög kvalité vilket ger pallen den nödvändiga styvheten;
 • Pappmedar kan levereras separat för att spara utrymme vid frakterna. Medarna klistras snabbt på undersidan av lådorna på ort och ställe och det är därmed ett enklare och billigare alternativ än renoveringen av träpallar.

Varför våra cellpapp-lastpallar?

Lastkapaciteten av cellpapp-pallar beror huvudsakligen på storleken av bikupestrukturens element i det av cellulos tillverkade materialet, men också på ytan av pappmedar. Exempelvis om lastpallens mått är
1200×800 mm, cellelementets omkrets 10 mm och pallen har 3×3 medar i 150 mm-s bredd, är pallens dynamiska lastkapacitet minst 1000 kg. Vid statisk belastning kan man räkna med lastkapaciteten minst 6 ton. Naturligtvis gäller det i fall där belastningen är jämnt delad på lastpallens yta. Genom att variera komponenter kan vi tillverka cellpapp-pallar utgående ifrån beställarens krav och pallens planerade förbrukningssätt.

Leave a Comment